Mindfulness-meditaties, bewust leren richten van de aandacht: 

www.gerschurink.nl/audio.php

 

De site van Riet Fiddelaars vermeldt veel goede boeken over diverse vormen van rouw:

https://www.omgaan-met-verlies.nl/publicaties/boeken

 

Lotgenotencontact / steun bij verlies

https://www.oudersoverledenkind.nl

https://www.achterderegenboog.nl (voor kinderen die te maken krijgen met de dood)

https://www.kankerspoken.nl (voor kinderen met een ouder met kanker, omschreven per leeftijdsgroep)

https://www.vptz.nl (vrijwilligers palliatieve terminale zorg)

https://www.nvve.nl (nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde) 

https://www.schipaanpak.com (bij een scheiding en voor relaties in slecht weer)

https://www.113.nl (steun bij zelfmoordpreventie) 

https://www.deluisterlijn.nl (dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek)

 

Boeken

Carolien Harrems, Schaduwweduwe - passie en pijn van een minnares

Els van Steijn, De fontein, over familiesystemen en de "juiste" positie innemen

Hannah Cuppen, Liefdesbang, over bindingsangst en verlatingsangst en wat te doen

Jonice Webb, Ongekende gevoelens, over emotionele verwaarlozing

Jose Al, Het bevuilde nest, over seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing

Manu Keirse, Helpen bij ziekte en pijn

Manu Keirse, Helpen bij verlies en verdriet

Manu Keirse, Kinderen helpen bij verlies en verdriet

Tim Overdiek, Als de man verliest

Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel, Vechten voor je scheiding

Titia Liese, Gids voor verlaat verdriet, praktisch handboek voor na jong ouderverlies