Aanmelden

Je kunt je bij mij telefonisch aanmelden. Bij geen gehoor spreek je een bericht in of kun je een app of mail sturen. Ik streef er dan naar zo snel mogelijk telefonisch contact met je op te nemen, om kennis te maken en eerst te verkennen hoe jouw vraag bij mijn mogelijkheden past. 

 

Werkwijze

Na telefonische kennismaking en aanmelding volgt een intaketraject, bestaande uit 1 tot hooguit 3 gesprekken. Jouw aanmeldprobleem en hulpvraag worden dan verhelderd. Na deze fase wordt in gezamenlijk overleg een behandelplan afgestemd.

Gesprekken duren doorgaans 45 of 60 minuten. Afspraken vinden vaak wekelijks of tweewekelijks plaats, maar dit is geen must. Ik geef je vrijheid in het zelf vinden van een goede frequentie, uitgangspunt is dat jij zelf kunt bepalen waar je behoefte aan hebt op dat moment.

Tijdens de therapie wordt regelmatig kort stilgestaan bij evaluatie: “Hoe vind je dat het gaat?”. Minimaal eens per 3 maanden wordt er geëvalueerd, tussendoor is er tijdens ieder gesprek mogelijkheid om feedback te geven. 

De beëindiging van de therapie gaat in onderling overleg. Uitgangspunt is dat psychotherapie veranderingsgericht is en dat als er verandering heeft plaatsgevonden, het ook gezond is om afscheid te nemen. We werken er naartoe dat je aan het eind van de therapie het gevoel hebt dat je zelf verder kunt.

NB: Online therapiegesprekken zijn mogelijk. Mijn ervaring is dat het prettig is een eerste gesprek face-to-face te laten plaatsvinden. Samen zullen we in de gaten houden of je het contact via beeldbellen als voldoende ervaart.

 

Wat is rouwtherapie?

Rouwtherapie heeft als doel om de natuurlijke balans tussen verlies en herstel en tussen gemis en zingeving te herstellen. Leven kan weer gaan stromen en er ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Bij gecompliceerde rouw is er sprake van langdurige rouwreacties die een beperking in je dagelijks functioneren betekenen. Er is somberheid, een onvermogen om “echt verder te gaan” en mogelijk is er een aanhoudend verlangen naar degene of hetgeen je mist. In de therapie richt je de aandacht op de pijn en stel je je in een veilige omgeving bloot aan hetgeen je vermijdt. Mogelijk neem je een deel van je netwerk mee in de kamer. Er kan worden stilgestaan bij verschillen in rouwstijl en behoeften.

 

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een specialistische, actieve werkvorm tussen cliënt en therapeut, waarbij aandacht is voor automatische patronen, manieren van omgaan met jezelf en de ander. Zelfbegrip wordt vergroot. Er ontstaat inzicht in de manieren waarop je contact maakt en houdt. Een manier om dit scherp te krijgen, is samen te bekijken wat er tussen jou en mij gebeurt in de therapieruimte. Het kan ook tot de mogelijkheden behoren om jouw partner, ouders of ander netwerk mee te nemen naar de sessie om te kijken hoe zij jou in jouw proces mogelijk nog meer kunnen ondersteunen.